Norge har blitt et av de aller mest populære landene å reise til for folk som er på utkikk etter arbeid med bedre lønn enn i hjemlandet. Særlig høy arbeidsinnvandring har Norge fra Polen, Litauen og Sverige. Hvilke muligheter man har avhenger av språkkunnskaper og utdannelse. Om man behersker et skandinavisk språk, særlig svensk, har man ikke særlig mye dårligere muligheter enn det nordmenn har. Svensker jobber i svært mange sektorer i Norge, men det er nok særlig servicesektoren som har blitt populær blant svenske arbeidsinnvandrere. Dette er kanskje også noe av opphavet til begrepet «partysvenske».Arbeidsinnvandrere fra land som Polen og Litauen har naturlig nok sjelden de samme språkkunnskapene som svenske innvandrere har. Derfor begynner de gjerne å jobbe i andre bransje. Særlig har dette gjort seg gjeldende innenfor manuelle yrker som i liten grad retter seg mot kundebehandling, slik som byggebransjen, lager og industri.Om man er statsborger av det EU/EØS-land, er det å begynne å jobbe i Norge ikke noen stor prosess. Om man finner noen som vil ansette deg er det å skaffe arbeids- og oppholdstillatelse en ren formalitet som er gjort på kort tid. Det er særlig norske lønnsbetingelser som tiltrekker folk fra andre land.